Thứ Bảy, Tháng Năm 21, 2022

Thủ thuật sử dụng Notepad++

Thủ Thuật với phần mềm Notepad++ Hỗ trợ tối đa cho người dùng phổ thông và coder.

I. Xóa dòng + điều kiện với phần mềm Notepad++

1. Xóa các dòng có chứa kí tự (delete line if contains) với Notepad++

- Advertisement -

Ví dụ cần xóa tất cả các dòng có chứa từ “help

Bước 1. Menu Search -> Mark ... hoặc Ctr + F chọn Tab là Mark
Bước 2. Nhập từ khóa vào ô Find what là: help
Bước 3. Check vào Bookmark line và Wrap aroud -> click vào Mark All (nó sẽ đánh dấu tất cả các dòng có chứa từ help)
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Bookmarked Lines (xóa tất cả các dòng đã book mark)

2. Xóa các dòng không chứa kí tự (delete line if not contains) với Notepad++

Các bước 1,2,3 giống như trên.
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Unmarked Lines (xóa tất cả các dòng không book mark)

3. Xóa các dòng trắng (delete blank lines) với Notepad++

Menu Edit -> Line Operations -> Remove Empty Lines (Containing Black Character)

4. Xóa dòng ít hơn n kí tự (Removing lines with less than n characters) với Notepad++

Ví dụ xóa dòng có ít hơn 10 kí tự

^.{0,10}(\r\n?|\n|$)

5. Xóa dòng nhiều hơn n kí tự (Removing lines with than more n characters) với Notepad++

Ví dụ xóa dòng có nhiều hơn 10 kí tự

.{10}.+(\r?\n|\n|$)

6. Xóa các dòng trùng nhau (Remove duplicate lines) với Notepad++

Xem tại đây: https://4valves.vn/gg/phan-mem

II. Thêm kí tự vào dòng với phần mềm NotePad++

1. Thêm kí tự vào đầu dòng (Insert characters to begin line) với Notepad++

Ví dụ thêm vào từ help vào đầu, ở tất cả các dòng.

Find What: ^ -> Replace with: help

2. Thêm kí tự vào cuối dòng (Insert characters to end line) với Notepad++

Ví dụ thêm vào từ help vào cuối, ở tất cả các dòng.

Find What: $ -> Replace with: help

3. Thêm kí tự vào giữa 2 kí tự trong dòng với notepad++

Ví dụ thêm khoảng trăng vào giữa tất cả kí tự trong dòng abcd -> a b c d

Find What: (.) -> Replace with: $1

Chú ý: có khoảng trắng ở sau kí tự $1

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

 

III. Xóa kí tự trong dòng với phần mềm NotePad++

1.Sử dụng Notepad++  Xóa dấu kí tự cuối cùng trong dòng.

ví dụ xóa kí tự / ở cuối dòng

Find What: /$ -> Replace with: để trống

2.Sử dụng Notepad++ Xóa ký tự ở đầu dòng.

Ví dụ xóa http:// ở đầu dòng

Find What: ^http:// -> Replace with: để trống

3. Xóa tất cả ký tự ở sau 1 một ký tự nào đó

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở sau từ help trong dòng

 Find What: help.* -> Replace để trống

4. Xóa tất các ký tự ở trước 1 ký tự nào đó trong dòng

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở trước từ help trong dòng

 Find What: ^.+help -> Replace để trống

5. Xóa tất cả số (numbers) trong dòng

 Find What: [0-9]+ -> Replace để trống

6. Xóa dấu chấm đầu tiên trong dòng

 Find What: ^.?(.*) -> Replace: \1

7. Xóa kí tự ở đầu và ở cuối dòng.

Ví dụ: 20000sat 284sat 1440mins -> 284sat như vậy là xóa 20000sat ở đầu dòng và xóa 1440mins ở cuối dòng chỉ lấy 284sat ở giữa.

Find What: ^.{9}(.*).{9}$ -> Replace: $1

Giải thích: ^.{9}(.*).{9}$ regex xóa 9 kí tự ở đầu và 9 kí tự ở cuối, giữ lại đoạn giữa.

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

IV. Tìm ký tự trong dòng với phần mềm NotePad++

1.Tìm dòng có 3 số liên tiếp sau bằng phần mềm notepad++

Find what: /d/d/d

2. Tìm dòng là số với phần mềm notepad++

^\d+

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

3. Tìm dòng có 2 số liên tiếp nhau và phía sau là dấu 2 chấm “:”

^\d\d:$

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

V. Câu hỏi trong bài khi ứng dụng phần mềm với NotePad++

1.Câu hỏi 1

Text Gốc

Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899
Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899
Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899
Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899

Thành

A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899
A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899
A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899
A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899

Bước 1:

Find what:

Tên:

Thành

\n

Mục đích xóa cái Tên : thành xuống dòng

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

Bước 2:

Find what:

^(.*):

thành (chú ý có 2 khoảng trắng phía trước và phía sau của dấu |)

 |

Giải thích: Tìm string trước dấu 2 chấm “:” và đổi thành dấu “|“

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

Bước 3:

Find what:

\r\n

Thành (Empty)


Giải thích: Xóa cái xuống dòng.

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

Xem kết quả:

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

Các bạn có thể tham khảo và download free trực tiếp phần mềm notepad++ từ Trang Chủ

Các Bạn Cần Tối Ưu Tài Khoản hay THUÊ CHẠY QUẢNG CÁO GOOGLE ADS xin liên hệ

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆ AN NHIÊN

Hỗ trợ quảng cáo Google Ads – Tối ưu tài khoản

  • NHẬN CHẠY Google Ads CHIẾT KHẤU 50% TK MÃ
  • Chi tiêu 3tr2 chỉ thanh toán 1tr6
  • Tk die tính 50% tiền chi tiêu
  • Thiết kế Website + cho thuê Server, VPS, Hosting + Tạo tài khoản GMC
  • Nhận lên camp thuê 
  • Nhận lên camp thuê tài khoản sạch, bán tài khoản, bao hiển thị: công lên + tài khoản

Hỗ trợ chạy quảng cáo Google Ads – Tối ưu tài khoản – Bán tài khoản Google Ads.

Hotline: +84 3464 99999

ZALO : 0346499999

FaceBook

GROUP FACEBOOK 

✅ Hướng Dẫn Chạy Chiến Dịch Quảng cáo google ads – Hiệu Quả Cao (ggads.pro)

Bài Viết Liên Quan

46,788FansLike

Bài Viết Mới