Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS2419+II

41.200.000VNĐ

  • – Bộ VXL: Atom C3538 Quad Core 2.1 GHz
  • – Bộ nhớ: 4 GB DDR4
  • – Ổ cứng: Chưa có ổ cứng
  • – Số khay đựng ổ cứng: 12 khay. Mở rộng tối đa 24-Bay (DX1215II x 1)
  • – Số lượng User: Số User tối đa: 2048, Số kết nối đồng thời: 500 (4GB Ram) / 1500 (8GB Ram)

còn 200 hàng

X