Renault-Nissan-Mitsubishi

Như tên gọi, đây là liên minh của 3 hãng xe và thương hiệu con. Renault là sở hữu 43% cổ phần của Nissan, trong khi Nissan có 15% cổ phần của Renault. Renault cũng là cổ đông lớn của Mitsubishi.

Nissan

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0

Mitsubishi

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0

Infiniti

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0

Renault

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0

Lada

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0
No media or albums have been added to this category yet.
Top