FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

Fiat là một trong những hãng xe lâu đời nhất trên thế giới khi ra đời từ năm 1899. Hãng xe này bắt đầu sản xuất một loạt các mẫu xe từ năm 1950. Fiat đã mua lại Chrysler vào năm 2009 khi công ty Mỹ bị phá sản.

FIAT

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0

JEEP

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0

MASERATI

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0

RAM

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0

ALFA ROMEO

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0

CHRYSLER

Media items
0
Comments
0
 
 
Media items
0
Comments
0
No media or albums have been added to this category yet.
Top